Lễ bàn giao xe honda CRV cho anh Thiện tại honda ô tô Đà Nẵng

Hôm nay là một ngày đặc biệt tại đại lý Honda ô tô Đà Nẵng